• 1546276201

PROTMEX PTH-8 Akylly ýapyk sanly howa hilini kesgitleýji göçme WIFI CO2 metr

Gysga düşündiriş:

Kömürturşy gazy detektory, kömürturşy gazynyň temperaturasyny we çyglylygyny ölçäp bilýän NDIR datçigini kabul edýär.Şol bir wagtyň özünde, duýduryş çalyp, wifi birikdirip we programma arkaly maglumatlary görüp bilýär


Önümiň jikme-jigi

Önümiň umumy beýany

003

Esasy wezipe:

CO2: 400-5000PPM (± 50PPM ± 6%)

Wifi funksiýasy: Hawa

Temperatura : -10 ~ 40 ° C (± 2 ° C)

Çyglylyk : 20% -80% (± 5% RH)

Kuwwat üpjünçiligi: 2400mAh litiý batareýa

Önümiň ölçegi: 10 * 8,6 * 4,3 sm

Çeýe giriş usuly (Asmak / Stol ýerleşdirmek)

Gurlan litlum batareýasy (Reodeim: 18650 / Kuwwatlylygy 2400mAh)

Üstünlik

1. NDIR datçigini kabul etmek;

2. Daş görnüşi metal ýaly ýokary tehnologiýaly manyly we görnüşi ajaýyp, öý sowgatlary üçin amatly;

3. Ownuk we ýeňil, götermek aňsat;

4. Uly göwrümli 2400mAh litiý batareýa;

5. Temperaturany we çyglylygy ölçäp bolýan köp wezipeli önüm;

6. Maglumatlaryň üýtgemelerini uzakdan görmek üçin wifi birikdirip bilersiňiz

Möhüm şahadatnama: CE / RoHS / FCC

Güýçli önümçilik kuwwaty: Önümçilik wagty 15 ~ 30 gün

Gözleg we ösüş güýjüne eýe boluň: Önümler özümiz tarapyndan döredildi we ösdürildi

005 006 007 008 009

Önümçilik liniýamyz

Önümçilik liniýamyz

Müşderilerimiz

Sorag-jogap

S: Biz kim?

J: Biziň kompaniýamyz Protech International Group Co., Ltd.Nearakyn geljekde siziň bilen işlemek üçin bu mümkinçiligiň bardygyna minnetdarlyk duýuň.

S: Zawod we önümçilikmi?
J: Hawa.Biz zawod.

S: Haýsy önümleri öndürýärsiňiz?
J: Howanyň hilini kesgitleýji CO2 metr we HCHO metr, howa menzili, termometr we gigrometr, anemometr, ses derejesi ölçeýji, agaç çyglylygy barlaýjy, ýagtylyk ölçeýji, gaz syzdyryjy detektor we naprýa deteniýe detektory we ş.m.

S: Önümleriňiziň artykmaçlygy näme?
J: Önümlerimiz dizaýner toparymyz tarapyndan dizaýn edildi.Önümde diýen ýaly patent hukugy bar.

S: Harydyň MOQ näme?
J: Adatça haryt saklanýar, Islendik mukdar kabul edilip bilner.ýer sargyt etmezden ozal bize ýüz tutmagyňyzy haýyş edýäris.

S: Harytda logotipi düzüp bilerismi?
J: hawa, zawodda çap ussahanamyz bar.Logotip faýly bilen üpjün edýänçäňiz, ilki bilen size eskiz ederis, soň tassyklamak üçin nusga taýýarlarys.

S: Hususy bukjany sazlap bilerismi?
J: hawa, bu mesele däl.Size gaplanan AI dizaýn taslamasy bilen üpjün ederis.Bukjany üýtgedip bilersiňiz.Soňra barlamagyňyz üçin bir nusga öndüreris, tassyklanylandan soň gaplamaňyza görä önüm öndüreris.


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Gaplamak : Reňk gutusy * 1 / gollanma * 1 / önüm * 1

  OEM: LOGO / Reňk gutusy / Gollanma

  MOQ: 1000 HK

  FOB: ŞENZHEN

  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň