• 1546276201

Biz hakda

Awstraliýa
hlog

Kompaniýanyň jebisligini güýçlendiriň we kompaniýanyň korporatiw medeniýetini guruň.Şükür bagşy gysgaça mazmuny, ýylyň ahyrynda öwgi we geljegi göz öňüne getiriň!

“Protech International Group Co., Ltd.”akylly we içerki daşky gurşaw monitorlary, akylly gurallar we metrler we bulut birikdiriş platformalary, degişlilikde elektron we elektrik synaglarynda, ýapyk we açyk öý gurşawyna gözegçilik, saglyk belgisine gözegçilik we beýleki ugurlarda ulanylýan akylly enjam önümlerini özeni hökmünde alýar.Jemi çözgüt üpjün ediji.Önümler Europeewropa, Amerika we Günorta-Gündogar Aziýa ýaly 100-den gowrak ýurda we sebitlere eksport edilýär.Esasy halkara hyzmatdaşlar Leroý Merlin, Foucault we beýleki halkara markalarydyr we Hytaý Xiaomi, Huawei we beýleki platformalar bilen hyzmatdaşlyk edýär.

1500 inedördül metr meýdany tutýan “Protech International Group Co., Ltd” toplumlaýyn ofis we zawod bar.Guançdong welaýatynyň Şençzhenen şäheriniň Nanshan etrabynda, Şençzheneniň esasy böleginde ýerleşýär.Içerki we daşary ýurtly müşderileri gysga aralykda birleşdirip biler.Müşderilere howa menzilinden kompaniýanyň salgysyna ýetmek üçin diňe 40 minut gerek.

9 adam

Satyş bölümi

7 adam

Gözleg we barlag bölümi

3 adam

Taslama bölümi

43 adam

Önümçilik bölümi

4 adam

Beýlekiler

“Protech International Group Co., Ltd”, akylly we içerki gurşaw monitorlaryny, akylly gurallary we metrleri we degişlilikde elektron we elektrik synaglarynda, ýapyk we açyk öý gurşawyna gözegçilikde ulanylýan akylly enjam önümlerini öz içine alýar, saglyk belgisine gözegçilik we beýleki ugurlar.Jemi çözgüt üpjün ediji.Önümler Europeewropa, Amerika we Günorta-Gündogar Aziýa ýaly 100-den gowrak ýurda we sebitlere eksport edilýär.Esasy halkara hyzmatdaşlar Leroý Merlin, Foucault we beýleki halkara markalarydyr we Hytaý Xiaomi, Huawei we beýleki platformalar bilen hyzmatdaşlyk edýär.

“Protech International Group Co., Ltd”, akylly we içerki gurşaw monitorlaryny, akylly gurallary we metrleri we degişlilikde elektron we elektrik synaglarynda, ýapyk we açyk öý gurşawyna gözegçilikde ulanylýan akylly enjam önümlerini öz içine alýar, saglyk belgisine gözegçilik we beýleki ugurlar.Jemi çözgüt üpjün ediji.Önümler Europeewropa, Amerika we Günorta-Gündogar Aziýa ýaly 100-den gowrak ýurda we sebitlere eksport edilýär.Esasy halkara hyzmatdaşlar Leroý Merlin, Foucault we beýleki halkara markalarydyr we Hytaý Xiaomi, Huawei we beýleki platformalar bilen hyzmatdaşlyk edýär.

BIZ BILEN IŞLEMEK isleýärsiňizmi?